Vyberte stránku

Dotace NZÚ pro bytové domy v Praze

Dotace NZÚ

Dotace pro bytové domy v Praze

Podpora je poskytována pro bytové domy na území hl. m. Prahy. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je určena k tomuto účelu. Je podporována řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek.

Pro žadatele jsou připraveny finanční prostředky, které získala Česká republika prodejem tzv. emisních povolenek EUA. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů) nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C (efektivní využití zdrojů energie) omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % způsobilých a řádně doložených výdajů.

Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. března 2016 do 31. prosince 2021 (pokud nebudou finanční prostředky vyčerpány dříve). Na dotaci není právní nárok

Dotaci lze využít dle specifických podmínek na tyto technologie v bytových domech:

 • Fotovoltaické panely
 • Solární termické panely
 • Tepelná čerpadla
 • Plynová tepelná čerpadla
 • Plynové kondenzační kotle

Pokud uvažujete o úsporných technologiích pro vytápění, přípravu teplé vody nebo pro výrobu elektrické energie, kontaktujte nás na info.cezbd@cez.cz nebo na +420 778 885 877. My váš záměr zdarma posoudíme a řekneme vám, zda by dotace pro vás byla výhodná či nikoli.

Další podrobnosti a přesné podmínky najdete zde. S výběrem vhodných technologií, jejich instalací i vyřízením dotace vám rádi pomůžeme.

Dotace NZÚ pro bytové domy v Praze

Dotace NZÚ

Dotace pro bytové domy v Praze

Podpora je poskytována pro bytové domy na území hl. m. Prahy. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je určena k tomuto účelu. Je podporována řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek.

Pro žadatele jsou připraveny finanční prostředky, které získala Česká republika prodejem tzv. emisních povolenek EUA. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů) nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C (efektivní využití zdrojů energie) omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % způsobilých a řádně doložených výdajů.

Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. března 2016 do 31. prosince 2021 (pokud nebudou finanční prostředky vyčerpány dříve). Na dotaci není právní nárok

Dotaci lze využít dle specifických podmínek na tyto technologie v bytových domech:

 • Fotovoltaické panely
 • Solární termické panely
 • Tepelná čerpadla
 • Plynová tepelná čerpadla
 • Plynové kondenzační kotle

Pokud uvažujete o úsporných technologiích pro vytápění, přípravu teplé vody nebo pro výrobu elektrické energie, kontaktujte nás na info.cezbd@cez.cz nebo na +420 778 885 877. My váš záměr zdarma posoudíme a řekneme vám, zda by dotace pro vás byla výhodná či nikoli.

Další podrobnosti a přesné podmínky najdete zde. S výběrem vhodných technologií, jejich instalací i vyřízením dotace vám rádi pomůžeme.

Dotace NZÚ pro bytové domy v Praze

Dotace NZÚ

Dotace pro bytové domy v Praze

Podpora je poskytována pro bytové domy na území hl. m. Prahy. Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je určena k tomuto účelu. Je podporována řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek.

Pro žadatele jsou připraveny finanční prostředky, které získala Česká republika prodejem tzv. emisních povolenek EUA. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů) nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C (efektivní využití zdrojů energie) omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % způsobilých a řádně doložených výdajů.

Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. března 2016 do 31. prosince 2021 (pokud nebudou finanční prostředky vyčerpány dříve). Na dotaci není právní nárok

Dotaci lze využít dle specifických podmínek na tyto technologie v bytových domech:

 • Fotovoltaické panely
 • Solární termické panely
 • Tepelná čerpadla
 • Plynová tepelná čerpadla
 • Plynové kondenzační kotle

Pokud uvažujete o úsporných technologiích pro vytápění, přípravu teplé vody nebo pro výrobu elektrické energie, kontaktujte nás na info.cezbd@cez.cz nebo na +420 778 885 877. My váš záměr zdarma posoudíme a řekneme vám, zda by dotace pro vás byla výhodná či nikoli.

Další podrobnosti a přesné podmínky najdete zde. S výběrem vhodných technologií, jejich instalací i vyřízením dotace vám rádi pomůžeme.