Vyberte stránku

Dotace IROP pro bytové domy

Dotace IROP

Dotace pro bytové domy v ČR mimo Prahu

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám).

Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

Dotaci lze využít dle specifických podmínek na tyto technologie v bytových domech:

 • Plynová kondenzační kotelna
 • Fotovoltaická elektrárna
 • Tepelné čerpadlo
 • Solární termické kolektory
 • Regulace vytápění

Pokud uvažujete o úsporných technologiích pro vytápění, přípravu teplé vody nebo pro výrobu elektrické energie, kontaktujte nás na info.cezbd@cez.cz nebo na +420 778 885 877. My váš záměr zdarma posoudíme a řekneme vám, zda by dotace pro vás byla výhodná či nikoli.

Další podrobnosti a přesné podmínky najdete zde. S výběrem vhodných technologií, jejich instalací i vyřízením dotace vám rádi pomůžeme.

Dotace IROP pro bytové domy

Dotace IROP

Dotace pro bytové domy v ČR mimo Prahu

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám).

Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

Dotaci lze využít dle specifických podmínek na tyto technologie v bytových domech:

 • Plynová kondenzační kotelna
 • Fotovoltaická elektrárna
 • Tepelné čerpadlo
 • Solární termické kolektory
 • Regulace vytápění

Pokud uvažujete o úsporných technologiích pro vytápění, přípravu teplé vody nebo pro výrobu elektrické energie, kontaktujte nás na info.cezbd@cez.cz nebo na +420 778 885 877. My váš záměr zdarma posoudíme a řekneme vám, zda by dotace pro vás byla výhodná či nikoli.

Další podrobnosti a přesné podmínky najdete zde. S výběrem vhodných technologií, jejich instalací i vyřízením dotace vám rádi pomůžeme.

Dotace IROP pro bytové domy

Dotace IROP

Dotace pro bytové domy v ČR mimo Prahu

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám).

Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

Dotaci lze využít dle specifických podmínek na tyto technologie v bytových domech:

 • Plynová kondenzační kotelna
 • Fotovoltaická elektrárna
 • Tepelné čerpadlo
 • Solární termické kolektory
 • Regulace vytápění

Pokud uvažujete o úsporných technologiích pro vytápění, přípravu teplé vody nebo pro výrobu elektrické energie, kontaktujte nás na info.cezbd@cez.cz nebo na +420 778 885 877. My váš záměr zdarma posoudíme a řekneme vám, zda by dotace pro vás byla výhodná či nikoli.

Další podrobnosti a přesné podmínky najdete zde. S výběrem vhodných technologií, jejich instalací i vyřízením dotace vám rádi pomůžeme.